Xướng Ngôn Viên

[divider]Anh Dũng[/divider]
[one_half]Anh Dung[/one_half][one_half_last]

 • Tin Buổi Trưa
 • Giờ Chiếu
 • KJLA 57.2 – 12pm (PST)
 • DirecTV – 12pm (CST)

[/one_half_last]
[divider]Bích Phượng[/divider]
[one_half]

 • Tin Cuối Tuần
 • Giờ Chiếu – Thứ 7 & Chủ Nhật
 • KJLA 57.2 – 7pm (PST)
 • DirecTV – 6pm (CST)

[/one_half][one_half_last][/one_half_last]
[divider]Lê Hoàng Mỹ Linh & Nguyễn Mạnh Tùng[/divider]
[one_half][/one_half][one_half_last]

 • Tin Buổi Sáng
 • Giờ Chiếu
 • KJLA 57.2 – 7am (PST)
 • DirecTV – 6am (CST)

[/one_half_last]
[divider]Nguyễn Linh Nga[/divider]
[one_half]

 • Thế Giới Hôm Nay
 • KJLA 57.2 – 9pm (PST)
 • DirecTV – 10pm (CST)

[/one_half][one_half_last][/one_half_last]
[divider]Thanh Thảo & Trọng Thắng[/divider]
[one_half][/one_half][one_half_last]

 • Tin Buổi Chiều
 • Giờ Chiếu
 • KJLA 57.2 – 7pm (PST)
 • DirecTV – 6pm (CST)

[/one_half_last]
[divider]Trọng Thắng[/divider]
[one_half]

 • Điểm Báo
 • Giờ Chiếu
 • KJLA 57.2 – 10am (PST)
 • DirecTV – 10am (CST)

[/one_half][one_half_last][/one_half_last]