Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Scroll to top

Top

xuong ngon vien

Anh Dũng

Anh Dung

 • Tin Buổi Trưa
 • Giờ Chiếu
 • KJLA 57.2 – 12pm (PST)
 • DirecTV – 12pm (CST)


Bích Phượng

 • Tin Cuối Tuần
 • Giờ Chiếu – Thứ 7 & Chủ Nhật
 • KJLA 57.2 – 7pm (PST)
 • DirecTV – 6pm (CST)


Lê Hoàng Mỹ Linh & Nguyễn Mạnh Tùng

 • Tin Buổi Sáng
 • Giờ Chiếu
 • KJLA 57.2 – 7am (PST)
 • DirecTV – 6am (CST)


Nguyễn Linh Nga

 • Thế Giới Hôm Nay
 • KJLA 57.2 – 9pm (PST)
 • DirecTV – 10pm (CST)


Thanh Thảo & Trọng Thắng

 • Tin Buổi Chiều
 • Giờ Chiếu
 • KJLA 57.2 – 7pm (PST)
 • DirecTV – 6pm (CST)


Trọng Thắng

 • Điểm Báo
 • Giờ Chiếu
 • KJLA 57.2 – 10am (PST)
 • DirecTV – 10am (CST)